Privacy

Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel, gevestigd aan De Witmaeker, Schijfweg-Noord 1b, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Witmaeker, Schijfweg-Noord 1b
077-4622187

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Lid worden?

Lid worden? Dat kan!

Als u lid wilt worden van onze vereniging, verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met de desbetreffende persoon.

Ook sponseren?

Het blijft lastig voor een vereniging als Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel te blijven bestaan. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen / bedrijven die onze vereniging willen steunen. Denkt u dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter.